İstanbul Escort

Anadolu yakası escort

Anadolu yakası escort
Arkaplan: Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet farklılıkları genel bilim iletişiminde olduğu gibi araştırma tasarımında, çalışma uygulamasında ve bilimsel raporlamada çoğu kez göz ardı edilir. Bu durum, araştırma bulgularının genelleştirilebilirliği ve bunların klinik uygulamaya uygulanabilirliğini öncellikle kadınlar için, ancak aynı zamanda erkekler için de sınırlamaktadır. Bu makale disiplinlerarası araştırmalarda cinsiyet raporlamaya daha sistematik bir yaklaşımı teşvik etmek için geliştirilen uluslararası yönergelerin gerekçesini açıklamaktadır. Yöntem: Dokuz ülkeyi temsil eden 13 uzmanın katıldığı bir panel, bir dizi telekonferans, konferans sunumları ve 2 günlük bir çalıştay aracılığıyla yönergeler geliştirildi. 716 dergi editörüne, bilim insanlarına ve uluslararası yayıncılık topluluğunun diğer üyelerine internet aracılığıyla anket yapıldı ve aynı zamanda bilimsel yayıncılıkta cinsiyet politikaları üzerine literatür taraması gerçekleştirildi. Bulgular: Araştırmalarda Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Sex and Gender Equity in Research: SAGER) yönergeleri, çalışma tasarımında cinsiyet ve toplumsal cinsiyet bilgilerinin raporlanması, veri analizleri, sonuç ve bulguların yorumlanması için kapsamlı bir prosedürdür. Sonuç: SAGER yönergeleri öncelikle yazarlara çalışmalarını hazırlamada rehberlik etmek üzere tasarlanmıştır. Aynı zamanda, bilimin bekçileri olan editörlerin Anadolu yakası escort de cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının değerlendirmesini editöryal sürecin ayrılmaz bir parçası olarak, tüm çalışmalara dahil etmeleri açısından da yararlı olacaktır
2 Aralık Çarşamba 2020 tarihinde yayınlandı
45 kez okundu